Misteri Nabi Khidir yang Disebut Masih Hidup hingga Hari Kiamat Kelak!

Misteri Nabi Khidir yang Masih Hidup hingga Hari Kiamat Kelak
Misteri Nabi Khidir yang Masih Hidup hingga Hari Kiamat Kelak | www.dailymotion.com

Ada yang bilang sang Nabi masih hidup hingga saat ini.

Di dalam ajaran Islam, ada 25 nabi yang wajib diketahui. Namun, bukan berarti nabi yang diturunkan ke bumi itu hanya berjumlah 25. Melansir Republika, Kamis (28/5), para ulama sebenarnya masih berselisih perihal jumlah nabi dan rasul.

Ada yang menyebut nabi berjumlah 124 ribu orang, sedangkan rasul berjumlah 313 orang. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat lain. Namun, satu hal yang pasti. Di antara para nabi yang telah diturunkan oleh Allah SWT, ada satu nabi yang bernama Khidir.

Nabi ini dianggap cukup misterius lantaran menimbulkan pra-duga di kalangan para ulama. Salah satunya adalah perihal masih hidup atau tidaknya Nabi Khidir hingga Hari Kiamat tiba. Melansir Dream.co.id, berikut ulasan singkatnya.

1.

Nabi Khidir masih hidup?

Misteri Nabi Khidir yang Masih Hidup hingga Hari Kiamat Kelak
Nabi Khidir masih hidup? | www.boombastis.com

Dalam beberapa riwayat menyebutkan jika Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini. Akan tetapi, ada juga riwayat yang menyebutkan jika Nabi Khidir telah wafat sejak lama.

Baca Juga: Konon Pulau Ini Dianggap Sebagai Tempat Tinggal Dajjal

Perbedaan mencolok ini tidak terlepas dari ketiadaan dalil pasti tentang asal usul Nabi Khidir itu sendiri. Bahkan, di dalam Al Quran surat Al-Kahfi, Nabi Khidir hanya disebutkan dengan istilah, “Seorang hamba yang telah Kami beri rahmat dari sisi Kami dan telah Kami ajari ilmu dari sisi Kami.”

Di dalam karyanya yang bertajuk al-Mubtada, Ibnu Ishaq memang menyebutkan jika Nabi Khidir berumur panjang. Akan tetapi tidak disebutkan secara pasti rincian dari usia sang Nabi.

2.

Usia Nabi Khidir dipanjangkan?

Misteri Nabi Khidir yang Masih Hidup hingga Hari Kiamat Kelak
Usia Nabi Khidir dipanjangkan? | www.boombastis.com

Masih dalam karya yang sama, Ibnu Ishaq mengungkapkan ketika kematian telah berhadapan dengan Nabi Adam, Nabi Adam lantas mengumpulkan seluruh anaknya dan berkata, “Sesungguhnya Allah akan menurunkan siksaan kepada para penduduk bumi. Oleh sebab itu, bawalah jasadku ini ke dalam gua dan kuburkan aku di negeri Syam (sekarang bernama Syria).”

Baca Juga: Misteri Gua di Aceh yang Konon Bisa Tembus Langsung ke Mekkah

Sikap yang demikian turut dilakukan oleh Nabi Nuh ketika musibah banjir bandang menerjang. Nabi Nuh berkata kepada anak-anaknya, “Sesungguhnya Nabi Adam telah berdoa kepada Sang Pemilik Semesta agar memanjangkan usia orang yang menguburkan jasadnya hingga hari kiamat.

Alhasill, tidak ada satu orang pun yang menguburkan jasad Nabi Adam kecuali Nabi Khidir yang dapat melaksanakannya. Oleh sebab itu, Allah mengabulkan permintaan Nabi Adam untuk memanjangkan usia Nabi Khidir hingga waktu yang dikehendaki oleh Allah sendiri.”

3.

Nabi Khidir telah wafat sejak lama

Misteri Nabi Khidir yang Masih Hidup hingga Hari Kiamat Kelak
Nabi Khidir telah wafat sejak lama | alif.id

Meski demikian, cukup banyak juga pendapat yang menyatakan jika Nabi Khidir sebenarnya sudah wafat sejak lama. Misalnya saja seperti yang diriwayatkan dari Ali bin Musa ar-Ridha dan Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Abu Bakar an-Naqqasy dalam tafsirnya menyebutkan jika Nabi Khidir telah meninggal dunia.

Baca Juga: 7 Jasad Ini Ditemukan Masih Utuh Ketika Makamnya Dibongkar

Abu Bakar an-Naqqasy juga memuat pernyataan dari Imam Bukhari ketika ditanyai ihwal, “Apakah Nabi Khidir masih hidup?” Imam Bukhari kemudian menolak pendapat yang menyatakan jika Nabi Khidir masih hidup dengan sebuah hadits, “Di penghujung seratus tahun ke depan, tidak tersisa seorang pun di atas muka bumi ini.” (H.R al-Bukhari).

Selain Abu Bakar an-Naqassy, pendapat lain yang menyatakan jika Nabi Khidir telah wafat adalah pendapat dari Abu Fadhl al-Mursy. Beliau menyatakan jika memang benar Nabi Khidir masih hidup, seharusnya Nabi Khidir mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan keimanannya dan mengikuti beliau.

Pendapat ini kemudian diperkuat oleh hadist riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, “Jika Musa masih hidup, maka tiada jalan lain bagi-nya kecuali mengikuti (ajaran)-ku.”

Artikel Lainnya

Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, ada satu hal yang harus diyakini oleh kita semua, yakni tentang keberadaan Nabi Khidir di bumi ini. Perihal apakah Nabi Khidir masih hidup atau tidak, hanya Allah SWT yang tahu.

Tags :