Kekejaman

Kim Jong Un
News | 13 Juni 2019

Terkenal Kejam dan Tangan Besi, Ini Daftar Kekejian Kim Jong Un di Korea Utara!