Kekejaman

Kim Jong Un
News | 18 Juni 2021

Terkenal Kejam dan Tangan Besi, Ini Daftar Kekejian Kim Jong Un di Korea Utara!