sopan santun

Salim kepada Ultraman
Humor | 17 Januari 2020

Salim kepada Ultraman, Bocah Ini Mengamalkan Pepatah "Adab Lebih Tinggi daripada Ilmu"